Geštalt je pravac koji je nastao kao odgovor na pretjerano cjepkanje psiholoških pravaca.


Pravac u kojem se organizam  tretira kao jedinstvena i nedjeljiva cjelina, i u kojem se na organizam, odnosno na ljudsko biće, ne gleda kao na prosto sumiranje djelova, već kao na konfiguraciju i integraciju jedinstvene i neponovljive cjeline.


Geštalt na njemačkom jeziku znači cjelina i prema ovom shvatanju ličnost je strukturirana interakcijama u samom pojedincu i interakcijama između pojedinca i njegove okoline.


Geštalt terapiju su 1940-tih godina razvili bračni par Fric i Laura Perls. Usmjerena je na klijentov doživljaj stvarnosti i njegovo osvješćivanje onoga što čini i osjeća.


Takođe, temelji se na pretpostavci da su ljudi stalno u procesu nastajanja, stvaranja i ponovnog otkrivanja sebe. ​U praksi, geštalt terapija je u velikoj mjeri usmjerena na emocije i tjelesne senzacije čije prepoznavanje je jako važno na putu ličnog rasta i razvoja.


Sjajan je izbor za osobe koje se suočavaju sa teškoćama na emocionalnom planu kao i za one koje psihoterapija zanima u cilju razvijanja sopstvenih potencijala i povećanja uvida o sebi i drugima.


Značajno je istaći da ljudi obično misle da na terapiju idemo samo kad nam nešto fali, kada smo anksiozni, depresivni  ili nezadovoljni sobom.

Međutim, istina o geštalt terapiji je sasvim drugačija. Geštalt terapija predstavlja način rada u kojem klijent, zajedno sa savjetnikom koji ga vodi i podržava, spoznaje sebe i  uvidom o sebi otvara svoje potencijale.  Geštalt terapija  odbacuje svaku ideju o dijagnostici. U njoj klijent ne dobija dijagnoze već razumjevanje i podršku.


Terapijski postupak u geštalt terapiji nije usmjeren na sadržaj, «problem» zbog kojeg se javlja klijent već na procese pomoću kojih on održava svoju konfuznost, konflikte ili anksioznost.​


U geštaltu je važno da klijent doživi, osjeti, iskaže i postane svjestan onoga sa čim dolazi na terapiju. Na taj način, suočavanjem sa svojim izbjegavanjima koja su ostavila praznine u njegovoj ličnosti može postati kompletniji.


Naime, klijent tek uvidom, prihvatanjem sebe, poznavanjem okoline, preuzimanjem odgovornosti za sopstvene izbore i poboljšanjem sposobnosti za uspostavljanje kontakta sa drugima ima osnova za uobličavanje vlastitog  geštalta.


Ono što je kod geštalt psihoterapije privlačno i interesantno to su brojne kreativne tehnike za upoznavanje sebe i drugih, tehnike koje često pozajmljuju i drugi pravci i one omogućuju vrlo brzo ulaženje u osnovu problematike i sagledavanje svoje pozicije i otpora koji se javljaju u toj poziciji, te pronalaženje mogućih rješenja problema.


Neke od tehnika i metoda su tehnika prazne stolice, tehnika igranja uloga, tehnika rada na snovima, dijalog kojim se osvješćuje unutrašnji konflikt. Zatim, tu su i vježbe kao što su: igre dijaloga, igre projekcije, eksperiment usmjerene svjesnosti, korištenje fantazije putem verbalnih iskaza, crteža, gline, vode, pijeska, pričanja bajki npr. u radu sa dijecom.​


Takođe, u procesu geštalt terapije važan je i govor tijela gdje se klijenti pozivaju da obrate pažnju na vlastito mrštenje ili napetost facijalnih mišića, stav tijela i prisutnost «životnosti» u pojedinim dijelovima tijela, dok govore o temama za koje misle da su za njih važne. Na taj način često otkrivaju da govor tijela pokazuje osjećaje čije su postojanje poricali.​


Geštalt terapija pored toga što je značajna za proces ličnog rasta i razvoja, vrlo je efikasna kod pretjerano socijalizovanih, skučenih i inhibiranih osoba koje se često opisuju kao neurotične, fobične, perfekcionističke i potištene te kod rješavanja niza psihosomatskih poteškoća i problema.​

Geštalt terapija nema instant priručnik za rad, sa ovom kategorijom se radi ovako, sa nekom drugom onako. Svaki susret je autentičan, drugačiji od prethodnog. 


Psihoterapija nije kao posjeta ljekaru.


Ona podrazumjeva aktivan odnos između klijenta i terapeuta. Uspjeh terapije ne zavisi samo od stručnosti i zainteresovanosti psihoterapeuta, već i od samog klijenta i njegove motivisanosti. Tokom individualne terapije zadatak terapeuta nije da klijentu da gotove odgovore ili riješenja, već da mu svojim prisustvom i znanjem pomogne da sam dođe do sopstvenih odgovora.


Cilj geštalt terapije je jačanje klijentovog samopouzdanja i okretanje klijenta od podrške u okolini do podrške u samom sebi.


​Čovjek se u geštalt terapiji smatra zdravim sve dotle dok je u kontaktu sa samim sobom, svojom okolinom i odnosima između sebe i okoline.​


Geštalt polazi od onoga što je zdravo u čovjeku, pomaže mu da se razvija tako što oslobađa kreativne potencijale i insistira na ličnoj odgovornosti.  


​Kroz usmjeravanje pažnje na sadašnje, trenutno doživljavanje, neriješeni konflikti, prema geštalt teoriji i praksi, izbijaju na površinu i rješavaju se.

To se ne može postići diskusijom o prošlosti ili nebitnim aspektima sadašnjosti.


U skladu sa stavom da je jedan od ciljeva geštalt terapije promjena podrške u okolini za podršku u samom sebi, geštalt terapeuti ne pružaju klijentu «pomoć» kroz savjete i instrukcije jer bi mu na taj način pružili svoje odgovore i svoju svjesnost, već je cilj je da svaki čovjek traži i nađe svoje odgovore jer će jedino tako sam određivati svoj put.


​Geštalt terapija nije ništa drugo do učenje o sebi.


U toku terapije klijenti uče da koriste svjesnost u funkcionisanju svog organizma kao cjeline. Oni uče usmjeravati svoju svjesnost i na taj način otkrivaju što jest, a ne što bi trebalo da bude. Uče kako da vjeruju sebi samima.


Trajanje terapije


Jedna seansa traje 55 minuta. Učestalost i broj seansi se dogovara između terapeuta i klijenta posebnim terapijskim ugovorom. 


Najčešće, proces terapijskog savjetovanja počinje ugovaranjem pet do deset seansi jednom nedeljno. Za početak terapijskog procesa najznačajnija je motivisanost klijenta.

Šta je geštalt psihoterapija?

GESTALTZONA.ME

studio  za lični i profesionalni rast i razvoj