Novogodišnji praznici daruju izraženiju potrebu za samosagledavanjem i odmjeravanjem postignutog u prethodnoj godini.
Zatvarnjem jednog ciklusa, otvaraju  novi, i stoga jesu i prilika za odluke koje se tiču jačanja vlastitog identiteta!


Brinite o sebi u 2016. godini!

Darujte ljubav i sebi i prijatelju!

Naučite da volite sebe, suštinski, ne kozmetički. Darujte sebi priliku da sa osnovom ljubavi prema sebi i drugima budete zdravi i sretni u 2016. godini.

Početak svakog novog ciklusa je i  prilika da donesemo odluke o tome da li ćemo, koliko i na koji način, brinuti i raditi na sebi.

Nažalost, često zaboravimo da ljubav nije samo uzimanje ili davanje, već da ljubav nužno uključuje razmjenu, i to razmjenu iskrenog davanja i primanja.


U skladu sa konceptom Geštalta i konceptom ljubavi kao razmjene darujemo vam 2 poklon paketa  “Za mene i prijatelja”.

Praznici nam mogu poslužiti kao “vaga” za  mjeru svih naših uloga i služiti u jačanju vlastitog  identiteta.


Za vrijeme praznika, naravno samo ukoliko smo iskreni u odnosu sa sobom,   jasnije  možemo da sagledavamo sve naše uloge.

Uloga žene ili supruga, brata, roditelja,  sestre, ćerke, sve naše profesionalne uloge koje živimo ili želimo da živimo, tokom novogodišnjih praznika dolaze na “odmjeravanje”. 

Njihovim zbirom dobijamo odraz našeg identiteta, tj. onog što zapravo jesmo i upravo na osnovu ovog odraza oblikujemo naša osjećanja, ali možemo oblikovati i put kojim želimo da krenemo u 2016. godini.       Da bi osvojili jedan od poklon paketa “za mene i prijatelja”  potrebno je da do 19h 31.12.2015.godine :

                -koji poklon paket “za mene i prijatelja” želite
                -koja je vaša  želja u 2016. godini


       *Imena dobitnika biće objavljenja 03.01.2016. godine u 18h na FB stranici Geštalt psihoterapija Crna Gora


GESTALTZONA.ME

studio  za lični i profesionalni rast i razvoj

Prvi poklon paket “za mene i prijatelja” uključuje  dvije knjige u izdanju “Nove knjige”:       

  • “Alhemičar”, Paula Koelja
  • “Put kojim se ređe ide", M. Skot Peka


Drugi poklon paket “za mene i prijatelja” uključuje:

  • Knjigu "U sjenci nara", Tarika Alija  u izdanju “Nove knjige” 
  • 4x psihoterapijske seanse za jednu osobu in vivo ili putem skajpa (gestalt psihoterapija)

Darivanje je "Za mene i prijatelja"...

Novogodišnji praznici, ali i svi drugi, psihološki posmatrano, sa emocionalnog razvoja predstavljaju rituale koji  potpomažu čovjeku u doživljaju povezivanja sa drugima, bilo da su u pitanju članovi porodice, partneri ili prijatelji.

Prazničenja maskirana sitnijim ili velikim radnjama omogućavaju nam da udaljeni od uobičajene svakodnevnice i rutine, priradamo, budemo voljeni  ili “viđeni” od strane drugih, ali i  nas samih.


Zapravo, praznici nam omogućavaju  da darujemo, prihvatamo i tražimo ljubav, i to ljubav u odnosu sa i prema drugima, ali i ljubav u odnosu sa i prema sebi, jer jedino nas ona oplemenjenuje, čini naš život ispunjenim, ljepšim i kompletnijim.