Koučing  je proces u kojem koač zajedno sa klijentom radi na razvijanju klijentovih resursa i sposobnosti.


Osnovni aspekti koučinga su da je to relativno nova profesija, koja svoje metode rada uglavnom zasniva na principima psihologije i da profesionalci iz ove oblasti u svom radu neizbježno i u značajnoj mjeri koriste dokazane prakse o ponašanju čovjeka, odnosno, vještine i tehnike iz psihološke, savjetodavne i terapeutske prakse. 


Uz andragoške teorije učenja, posebno iskustvenu teoriju učenja, teoriju transformacijskog učenja, različiti teorijsko – terapeutski modeli oblikovali su razvoj koučinga. Među terapeutskim modelima koji su doprinjeli razvoju ove oblasti, ali i razvoju samog procesa rada u ovoj oblasti, svakako je  značajan  doprinos geštaltista.

Temeljni vrijednosni stav kojeg zauzima geštaltista u koučingu jeste da je klijent cjelovita, zdrava i snalažljiva osoba, koja ima potrebu za individualnom autonomijom i kreativnim, efikasnim djelovanjem u sistemu i njegovim trenutnim okolnostima, odnosno, situaciji.


Klasični geštaltistički pojmovi poput figure i pozadine, teorije polja, svjesnosti, prisutnosti, kontakta, nezavršenih poslova i otpora u velikoj mjeri doprinose razumijevanju onoga što se događa u procesu geštalt koučinga i načina na koji geštalt kouč podržava promjenu i razvoj klijenta. ​Geštalt koučing odvija se u poverljivom dijaloškom „Ja i Ti“ odnosu kroz dijalog kouča i klijenta.


Geštalt kouč pruža podršku klijentu, koristeći sebe kao instrument, osiguravajući svoju prisutnost u radu i pomažući klijentu u završavanju nedovršenih poslova i u pomaku prema novome. ​

Ciklus kontakta koji se primjenjuje u geštaltu služi kao orijentacijski model tokom seanse koučinga.


Ponekad klijent zna odmah što mu je važno, ali nije spreman otvoriti temu. U većini slučajeva, klijentu ipak u početku treba vremena da dođe u dodir sa svojim potrebama, odnosno, da se prava figura iskristališe.


Koač asisitira i ohrabruje klijenta da nađe odgovore i da dopre do onoga što klijent već zna. On posmatra načine koje klijent već koristi, postavlja scenu za oprobavanje novih načina i radi sa klijentom na uspostavljanju tih novih, uspešnijih manevara, strategija i akcija.


Takođe, kouč facilitira i podržava klijenta u vrlo često zahtjevnom i komplikovanom procesu promjene. Ovaj proces se oslanja na uverenje da self nije fiksni entitet, već je fluidan i uvjek u procesu nastajanja.


Vrlo važno polje na kojem geštalt kouč često operiše je polje klijentove emocionalnosti. Iako riječ “emocija” često u profesionalnom kontekstu biva asocirana sa slabošću, svaka emocija je zapravo sastavni element tendencije ka akciji.


Kouč radi sa emocijama u tom smislu da klijentu pomaže na njihovom  prepoznavanju i razumjevanju što nadalje može da vodi svijesnošću o izboru akcija. 

​Preduslov promjene je klijentova svijest o situaciji u kojoj se nalazi i njeno prihvatanje kakva jest, što dovodi do oslobađanja energije i spremnosti za nove izbore.


Dakle, upravo svjesnost o onome što je ovdje i sada otvara klijentu mogućnost novih izbora i čini osnovu geštalt koučinga. U procesu geštalt koučinga, sam klijent je odgovoran za promjenu, a uloga kouča je pomagačka.

Geštalt koučing sa pojedincima?

GESTALTZONA.ME

studio  za lični i profesionalni rast i razvoj