Koji momenti mogu da ukažu osobi da je njen izbor pratnera pravi, tj. na osnovu čega neko može da zna da je našao pravu osobu?

Kada smo u kontaktu sa sobom i svjesni svojih potreba onda smo u mogućnosti da ostvarimo kvalitetan partnerski odnos. Osvješćivanjem vlastitih unutrašnjih potreba i strahova, skidanje zastora, otvaranje i vjerovanje da nas onaj drugi prihvata onakvima kakvi jesmo stav je koji dolazi iz ljubavi i koji nas vodi ljubavi prema sebi i drugima. To je i put koji nam donosi ljubav. 


Kako bi mogao da se definiše partnerski odnos?

Definicija ima  u izobilju i one  najčešće odražavaju  uobičajenu praksu i razlikuju se manje više od vrste teorije ili pravca kojom se definišu od strane manje ili više provjerenih stručnjaka. Međutim jedina istina je da je partnerski odnos zapravo kreacija dva bića i da u toj kreaciji učestvuju prethodna iskustva, strahovi i nadanja oba partnera.

Rezultat te kreacije mogu biti vlastita bajka ili vlastiti cirkus.

Partnerstva, ljubav i osujećenja?


Koliko se danas traže partneri radi uvećanja bogatstva ?

 
Svakom od nas  je prije svega potreban partner koji može  obuhvatiti naše biće sa svim što ono jeste. Partner koji može da vidi našu dušu, da je njeguje, voli i razumje.  Ako se i traže partneri  isključivo radi uvećanja bogatstva, a sigurno da toga ima u potrošačkoj kulturi koju smo sami stvorili, onda bi se u tom slučaju mogli više posvetiti objašnjavanju kako dolazi do gubitka kontakta sa primarnim potrebama i otuđivanjem od sebe... 

Niko od nas nije rođen sa potrebom da ima najnoviji automobil ili luksuzan stan ili kuću. Svakako da ovim ne želim da  negiram značaj lakoće upravljanja udobnim automobilom ili konfor luksuznog stana, ali udobnost suštinskog bivanja  ne dolazi od automobila, stana, bankovnog računa, već iz naše unutrašnje sposobnosti da budemo u kontaktu sa sobom i u dubokoj razmjeni sa drugima.

Posmatrajmo bebe? Šta one rade?

Niti verbalizuju, niti intelektualiziju, niti kalkulišu potrebe, one samo u punoj radosti bez strahova posežu za iskrenom bliskošću roditelja. U osnovi ovog posezanja je potreba za pripadanjem i emotivnom razmjenom i to je nešto za čim svi po rođenju podjednako težimo.

Međutim, kako  uslovi odrastanja  nekad mogu biti nepodržavajući u zadovoljenju naših potreba vremenom počnemo da razvijamo određene mehanizme samozaštite.

Tako na primjer ukoliko kao djeca ne možemo da dobijemo dovoljno ljubavi, a kako bismo se zaštitili od frustracije mi racionalizujemo i odbacujemo naše potrebe  raznim uvjerenjima koje u odraslom dobu dorađujemo… Od uvjerenja da nam niko nije potreban da nas voli u dječijem dobu, dorađujemo  razna vjerovanja u odraslom dobu kao što su: nepostojanja iskrene partnerske razmjene, ideje braka isključivo kao težnje gena da se razmnožavaju, ideje partnerstva isključivo kao mogućnost uvećavanja bogatstva i sl..

Takođe, životni kontekst u kojem se nalazimo, porodični poredak i iskustva naših roditelja pomažu nam u oblikovanju ovih uvjerenja. Da li treba poslušati osjećanja ako su obostrana i i hrabro se opredijeliti za partnera čak ako je on oženjen i ima djecu, ili ukoliko se izbor odnosi na istopolne veze?


Kreacija partnerstva jednaka je i u heteroseksualnom i homoseksualnom odnosu. Pitanje je šta dobijamo ili ne dobijamo iz odnosa koji kreiramo u paru.  Iskrena  bliskost  koja miluje duše oba partera uvjek  treba da bude izbor.  U suprotnom smještamo se u vlastitu zaglavljenost  “tako nam je, kako nam je”. Nažalost, mnogi ljudi žive izvan sebe, povezani samo s onim što misle i kako bi trebalo, nesvjesni svojih pravih osjećaja i potreba  jer je preispitavanje uvjek bolno i teško.
 
GESTALTZONA.ME

studio  za lični i profesionalni rast i razvoj

Izbor partnera  jedna je od najvažnijih životnih odluka. Partneri su “naši cimeri kroz život, ali i mnogo više od toga”.

Sukobi, ljutnje, osujećenja razočarenja u partnerskim odnosima zapravo  nam pokazuju koliko smo svi tragaoci za suštinškim pripradanjem i ljubavlju.
Jačina ljudske frustracije govori o dubini naše čeznje i žudnje da dublje volimo i da budemo voljeni...


Nahraniti dušu u promenljivoj svakodnevnici postao je izazov, a svi tražimo ljubav.